Aktualności

Maksymalna prędkości ciągników na drogach

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zwróciła się do Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych z propozycją wspólnych działań na rzecz zwiększenia dopuszczalnej maksymalnej prędkości ciągników rolniczych na drogach publicznych do 50 km/h.

Ciągniki rolnicze, zgodnie z art. 20 ust. 6 pkt 1 ustawy o Prawie o ruchu drogowym, na drogach publicznych mogą rozwijać maksymalną prędkość 30 km/h. W środowisku rolniczym pojawiają się coraz bardziej zdecydowane głosy za tym, by prędkość ta została zwiększona do 50 km/h.

PIGMiUR, twierdząc, że technika budowania maszyn rolniczych rozwinęła się na tyle, że pojazdy mogą rozwijać większe prędkości, co nie wpływa na pogorszenie jakości bezpieczeństwa kierującego

Wydawałoby się, że nie powinno być z tym problemów mających na uwadze, że taka zmiana byłaby w interesie zarówno producentów i dystrybutorów ciągników rolniczych, jak i rolników użytkujących ciągniki.

PIGMiURczytaj całość >>>

Odpowiedź:

Odnosząc się do sformułowanego pytania, należy zwrócić uwagę, że wiek oraz stan technicznych ciągników poruszających się po drogach w Polsce są bardzo zrożnicowane.

Oprócz pojazdów nowoczesnych, o wysokim poziomie zaawansowania technicznego w ruchu drogowym nadal uczestniczy wiele pojazdów o przestarzałej konstrukcji, często znacznie wyeksploatowanych, które zarazem niejednokrotnie są w stanie rozwijać prędkości większe niż 30 km/h

Z tego względu podniesienie dopuszczalnej prędkości ciągnika rolniczego z 30 km/h do 50 km/h mogłoby – w ocenie resortu – przyczynić się do generowania niebezpiecznych sytuacji w ruch drogowym.

Z uwagi na powyższe, resort infrastruktury i budownictwa nie planuje w najbliższej przyszłości podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany brzmienia art 20 ust 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym

PIGMiURczytaj całość >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 4 =